Mirošov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

Žádost o poskytování sociálních služeb na domov se zvláštním režimem 

  •  Žádost o poskytování sociálních služeb vyplní svéprávný/á žadatel/ka. Pokud má žadatel/ka ustanoveného opatrovníka dle rozhodnutí soudu, bude žádost vyplněna a podepsána opatrovníkem. Pokud je žadatel/ka zastoupena na základě plné moci zmocněncem, žádost vyplní a podepíše zmocněnec.

 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce na domov se zvláštním režimem 

  •  Vyjádření lékaře sepisuje praktický/á lékař/ka žadatele/ky.

 

Smlouva o poskytování sociálních služeb VZOR 

  •  Zde si můžete prohlédnout vzorový dokument Smlouvy, která se podepisuje při nástupu uživatele do našeho Domova Harmonie.

 

Seznam věcí do Domova (338.92 kB)

  •  Jedná se o seznam věcí, které by měl uživatel mít s sebou v den příchodu do našeho Domova Harmonie.

 

Návštěvní řád

Domácí řád

Způsoby podání stížnosti (199.67 kB)