cz

Překlad (translations)

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

O službě

Vnitroblok s fontánou

Poslání Domova se zvláštním režimem

“Domov poskytuje pobytové sociální služby osobám s poruchami paměti a orientace (Alzheimerova, vaskulární, stařecká a jiné typy demence), jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc a péči jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí. Uživatelům umožníme žít důstojně s respektováním jejich zdravotního stavu, individuálních zvyklostí a komunikačních schopností, při zachování jejich lidských práv a svobod.“

 
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové sociální služby v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
 • poskytnutí ubytování a stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita domova se zvláštním režimem je 160 lůžek.

 

Cílová skupina domova se zvláštním režimem:

Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:
 • dospělí ve věku 27 až 64 let,
 • mladší senioři ve věku 65 až 80 let,
 • starší senioři nad 80 let.

 

Službu neposkytujeme:
 • dětem a mladistvým,
 • osobám s mentální retardací,
 • osobám závislých na návykových látkách (alkohol, drogy aj.),
 • osobám s těžkým duševním onemocněním (psychózy, aj.),
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám, kterým byla vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců, a to z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

 

Cíle poskytovaných služeb domova se zvláštním režimem:

 • Podporovat co nejdelší zachování schopností a dovedností uživatele: soběstačnost, paměťová orientace, manuální zručnost.
 • Prostřednictvím bazální stimulace naplňovat základní potřeby tělesného kontaktu a smyslového vnímání u uživatelů, u kterých by využití této techniky bylo vhodné.
 • Sociálními podněty a nabídkou činností podporovat uživatele k přiměřené aktivitě, abychom pomohli zachovat co nejdéle stávající samostatnost uživatelů.

 

Zásady, kterými se řídíme při poskytování sociálních služeb:

 • Zásada zachování lidské důstojnosti – prostředí pokoje, komunikaci, pracovní postupy a celkový přístup k uživatelům uplatňujeme s ohledem na zachování lidské důstojnosti.
 • Zásada individualizované péče – pečlivě zjišťujeme individuální potřeby uživatele i to, jak se v čase vyvíjejí a mění. Podle toho pak plánujeme, realizujeme a hodnotíme průběh poskytovaní služby.
 • Zásada respektování jedinečnosti uživatelů – ke specifickým projevům uživatele přistupujeme s přijetím a pochopením.
 • Zásada vlídnosti – vlídnost, laskavost a vstřícnost k uživatelům s poruchami paměti a orientace.
 • Zásada prohlubování vědomostí a dovedností pracovníků – pracovní tým se průběžně vzdělává a prohlubuje svoje znalosti a dovednosti, zejm. s ohledem na specifické potřeby uživatelů.

 

Základní podporu a péči zajišťujeme prostřednictvím
 • pracovníků v sociálních službách 24 hodin denně,
 • pracovníků základní výchovné nepedagogické činnosti, tzv. aktivizačních pracovníků v pracovní dny.

Dále do pracovního týmu spadají pracovníci z Oddělení aktivit.

 

Odbornou podporu a péči zajišťujeme prostřednictvím
 • sociálního oddělení – sociálních pracovníků v pracovní dny,
 • zdravotně ošetřovatelského oddělení - všeobecných sester 24 hodin denně

Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím návštěv praktického lékaře, dále také návštěv odborných lékařů (psychiatr, internista, kožní a oční lékař, ambulance bolesti, lékař pro nutriční výživu).

 

Dále nabízíme

 • studium Virtuální univerzity třetího věku se spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze,
 • pro čtenáře máme zřízenou knihovnu,
 • počítač s připojením k internetu.

 

ljj

Nabídku aktivit, kterých se mohou klienti zúčastnit, najdete zde.

 

Zprostředkované služby:

 •  kadeřnické a holičské služby,
 •  pedikérské služby,
 •  masérské služby,
 •  duchovní služby Římskokatolické církve a církve Husitské,
 •  prodejna smíšeného zboží,
 • automat na teplé a studené nápoje, na potraviny.

 

Ubytování v domově se zvláštním režimem

Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových pokojích (pouze čtyři pokoje), ve čtyřech pavilonech – K Myti, U Fontány 1, U Fontány 2, U Lesa.

Stravování je celodenní, možnost výběru ze dvou hlavních jídel (varianta 1 je s dietním omezením, varianta 2 je bez jakéhokoli dietního omezení). Vaříme ve vlastní kuchyni. Po celý den jsou v pavilonu k dispozici nápoje.

Zajišťujeme prostřednictvím firmy úklid pokojů i společných prostor. Pereme prádlo ve vlastní prádelně a zajišťujeme drobné opravy prádla.

 
Pavilon K Myti

dvoulůžkový pokojPavilon nabízí ubytování v různých typech pokojů, jednolůžkové, dvojlůžkové a třílůžkové. K jednolůžkovým pokojům náleží zázemí pro malou hygienu a WC. K dvojlůžkovým pokojům náleží zázemí pro malou hygienu a WC, a u některých také balkon. Některé dvojlůžkové pokoje jsou přizpůsobeny k ubytování manželů, partnerských párů.

Pokoje jsou vybaveny polohovatelným lůžkem, víceúčelovým stolkem u lůžka, skříní doplněnou o trezor aj. Dovybavení pokoje je možné po předchozí dohodě s vedoucí oddělení a se spolubydlícím.

Na jednotlivých patrech jsou k dispozici koupelny.   

 

Pavilon U Fontány 1 a U Fontány 2

dvoulůžkový pokojPavilon nabízí ubytování v různých typech pokojů, jednolůžkové a dvojlůžkové. K jednolůžkovým pokojům náleží koupelna se sprchovým koutem a WC, a balkon. Dvojlůžkové pokoje jsou se zázemím pro malou hygienu.

Pokoje jsou vybaveny polohovatelným lůžkem, víceúčelovým stolkem u lůžka, skříní aj. Dovybavení pokoje je možné po předchozí dohodě s vedoucí oddělení a se spolubydlícím.

Na patře je k dispozici koupelna.

 

Pavilon U Lesa

dvoulůžkový pokojPavilon nabízí ubytování v dvojlůžkových pokojích, ke kterým náleží zázemí pro malou hygienu.

Pokoje jsou vybaveny polohovatelným lůžkem, více účelovým stolkem u lůžka, skříní aj. Dovybavení pokoje je možné po předchozí dohodě s vedoucí oddělení a se spolubydlícím.

Na patře je k dispozici koupelna, v přízemí je jídelna a klubovna.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
déšť se sněhem 6 °C 2 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 6/1 °C
sobota 20. 4. sněžení 5/0 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 5/-1 °C