cz

Překlad (translations)

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany oznamovatelů (whistleblowerů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

 

Ředitelka Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov, příspěvkové organizace určila jako příslušné osoby pro přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Markétu Verstu a Helenu Míchalovou (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: +420 778 966 056, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

 1. Písemně
 1. elektronicky na e-mail: ochrana.oznamovatelu@dhmirosov.cz
 2. v listinné podobě zaslat na adresu:
                        Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace
                        Skořická 314
                        338 43 Mirošov

a obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby

 

 1. Ústně
 1. telefonicky na telefonním čísle  +420 778 966 056

V pracovní dni pondělí, středa v době: od 8:00 hodin – 14:00 hodin.

Telefonický hovor může být nahráván po předchozím upozornění se souhlasem oznamovatele.

 1. osobně - příjem oznámení osobně proběhne na základě žádosti oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal příslušnou osobu.

Osobní oznámení bude sjednáno v pracovním dni pondělí, středa v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

 

Oznámení musí obsahovat:

 1. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 2. oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa,
 3. informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít,
 4. zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala.

 

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osobu, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a) závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu; písm. h) dobrovolnickou činnost; písm. i) odbornou praxi, stáž.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 21 °C 14 °C
neděle 23. 6. déšť 20/12 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 21/13 °C
úterý 25. 6. jasno 24/11 °C