Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Domov Harmonie

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.

na adrese Skořická 314, 338 43 Mirošov

 

„Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace je pobytovým zařízením poskytujícím sociální služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé situaci (způsobené zdravotním stavem, ztrátou soběstačnosti, osamocením) a nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí nebo dostupnými terénními službami.“

Plnění našeho poslání je veřejným závazkem všech zaměstnanců vůči veřejnosti.

 

Jestliže Vás zaujal náš Domov Harmonie a námi poskytované služby, a jste osobou, pro kterou je Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem určený, najdete zde informace, které Vás provedou celým procesem od podání žádosti až po nástup.

Po předchozí domluvě je možné sjednat si informativní schůzku, prohlídku Domova Harmonie se sociálním pracovníkem. Schůzku si můžete domluvit telefonicky či emailem.

 

Dokumenty pro podání žádosti o poskytování sociální služby:

Žádost o poskytnutí sociálních služeb vyplní svéprávný žadatel. Pokud má žadatel ustanoveného opatrovníka dle rozhodnutí soudu, bude žádost vyplněna a podepsána opatrovníkem. Pokud je žadatel zastoupen na základě plné moci zmocněncem, žádost vyplní a podepíše zmocněnec.

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu vyplní praktický lékař žadatele.

 

Formuláře nám můžete doručit:

 

Nekompletní žádost, špatně zvolená služba

Pokud jsme obdrželi Vaši žádost a bylo zjištěno, že chybí nějaké údaje nebo potřebujeme doplnit další dokumenty, budete písemně informováni a vyzváni k doplnění údajů či dokumentů.

V případě, že nebudete splňovat cílovou skupinu, budete písemně informováni o zamítnutí žádosti s udáním důvodu, a budou Vám doporučeny jiné sociální služby ve Vašem okolí.

 

Kompletní žádost a správně zvolená služba

V tomto případě Vás bude kontaktovat sociální pracovník za účelem sociálního šetření, které probíhá:

Během sociálního šetření mohou být přítomny i další blízké osoby. Respektujeme a chápeme potřebu podpory blízkých osob. Během sociálního šetření Vás sociální pracovník seznámí s fotografiemi našeho Domova, sazebníkem úhrad za ubytování a stravu, vzorem Smlouvy, doporučeným seznamem věcí pro nástup aj.

 

Poté, co proběhlo sociální šetření projde žádost vyhodnocením, o jehož výsledku budete písemně informováni. 

1) Schválení žádosti

V případě, kdy je žádost schválena a momentálně není v zařízení vhodné volné místo, obdržíte v dopise Souhlas se zařazením Vaší žádosti do Evidence žadatelů. Dále také obdržíte Souhlas se zpracováním osobních údajů pro Plzeňský kraj, který monitoruje žádosti zařazené v Evidenci.

Schválená žádost je bodově ohodnocena viz Tabulka kritéria

Až by se uvolnilo vhodné místo, sociální pracovník Vás vyzve k nástupu. 

2) Zamítnutí žádosti

V případě, kdy je žádost zamítnuta, budete písemně informováni, z jakého důvodu byla Vaše žádost zamítnuta, a budou Vám doporučeny jiné sociální služby ve Vašem okolí.

 

Vyřazení z Evidence žadatelů může být na základě:

 

Výzva k nástupu

Uvolnilo se vhodné místo a sociální pracovník s Vámi domluvil termín nástupu do zařízení.

 

Jiné dokumenty:

Zde si můžete prohlédnout např. vzorový dokument Smlouvy, která se podepisuje při nástupu, sazebník úhrad za ubytování a stravu, ceník fakultativních služeb a další.

 

Smlouva o poskytování sociálních služeb VZOR.

Smlouva obsahuje náležitosti dle §91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Uzavírá se pouze v písemné podobě. V případě odmítnutí uzavření Smlouvy ze strany poskytovatele (Domov Harmonie), budete o tom písemně vyrozuměni společně s udáním důvodu.

 

Úhrada za poskytované služby je určena ve Smlouvě o poskytování sociální služby. Hradí se tedy celodenní bydlení a strava včetně nákladů s tím spojených. Výše úhrad je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, s vyhláškou 505/2006 Sb. Po úhradě za ubytování a stravu Vám musí zůstat 15% příjmu.

V případě nedostatečného příjmu, se může poskytovatel (Domov Harmonie) dohodnout na spoluúčasti náhrady nákladů s blízkou osobou žadatele.

Poskytovaná péče se hradí dle přiznané výše příspěvku na péči (I. – IV. stupeň).

 

Jedná se o službu nad rámec poskytovaných činností, kterou si hradíte sami.

 

 
Pokud máte otázky, kontaktuje sociální oddělení:

provozní doba Po – Pá 7:00 – 15:30 hod.


Vedoucí sociálního oddělení:

Domov pro seniory:

Domov se zvláštním režimem:

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK